IGP: indicación geográfica protegida ccpae
   
Bruneta

Una Identificació IGP és una figura de protecció atorgada per la UE com a distintiu de productes que destaquen per la seva qualitat i pel seu control estricte.

  Bruneta

Què és la IGP VdPC? Producció Bruneta Punts de venda i ramaders Notícies Enllaços Contacte
Marca Presentacions MAFRISEU
BRUNETA és la marca comercial de MAFRISEU, SA per a la distribució i comercialització de vedella emparada i protegida per la IGP VPC.
Quan va néixer la marca BRUNETA es va crear un reglament de producció que assumia les directrius de la IGP VPC com a requisits mínims per  tal que un vedell pugui ser comercialitzat amb aquesta marca.
Però a més es considera necessari el compliment d’unes normes de relació entre productor i empresa que millorin i augmentin la confiança entre ambdós.
El reglament també regula el sacrifici i l’especejament i obliga a etiquetar la carn i a garantir la traçabilitat individualitzada de cada animal.