IGP: indicación geográfica protegida ccpae
   
Bruneta

Una Identificació IGP és una figura de protecció atorgada per la UE com a distintiu de productes que destaquen per la seva qualitat i pel seu control estricte.

  Bruneta

Què és la IGP VdPC? Producció Bruneta Punts de venda i ramaders Notícies Enllaços Contacte
Marca Presentacions MAFRISEU
Per millorar la conservació, facilitar la gestió d'estocs i fer més pràctica la compra al consumidor, s'utilitzen 3 sistemes diferents: flexible (buit), MAP (atmosfera protectora, rígid i poliestirè) i skin.
Amb els darrers avenços tecnoloògics, seleccionant les millors carns i amb una higiene i netedat molt acurades, s'ofereix un producte amb una caducitat mitjana de 15 dies i amb l’avantatge de la comoditat en la dosificació de les racions i amb la possibilitat de congelar-lo
amb totes les garanties.
Totes les presentacions compten amb un etiquetatge clar i entenedor que dóna la informació que demana el consumidor i que transmet la feina ben feta al llarg de tot el procés.

Així doncs, la IGP VdPC comercialitza vedella amb la garantia de la marca BRUNETA de les següents peces, ja sigui en safates o al tall:

Especejament :

 • Baveta
 • Cap de mort
 • Costella
 • Crostó
 • Culata d’espatlla
 • Culata extra
 • Conill
 • Entrecot
 • Estofat de 1era.
 • Estofat extra
 • Falda
 • Filet de pobre
 • Fricandó
 • Jarret
 • Llata
 • Medalló
 • Ossobucco
 • Peixet
 • Picada
 • Rodó
 • Rodó extra
 • Rodonets
 • Tall de pellar
 • Tapa plana

Elaborats:
 
 • Hamburgueses
 • Xurrasco
 • Xurrasco adobat
 • Botifarra
 • Mérguez

Menuts:

 • Brinsa
 • Cor
 • Fetge
 • Lletonts
 • Ronyons
 • Criadilles
 • Llengua