IGP: indicación geográfica protegida ccpae
   
Bruneta

Una Identificació IGP és una figura de protecció atorgada per la UE com a distintiu de productes que destaquen per la seva qualitat i pel seu control estricte.

  Bruneta

Què és la IGP VdPC? Producció Bruneta Punts de venda i ramaders Notícies Enllaços Contacte
Marca Presentacions MAFRISEU
MAFRISEU, SA és una indústria càrnia, fundada el 1961, per Joan Estany Ribera i continuada amb gestió familiar. Selecciona, especeja i distribueix carn de porc, vedell i xai, a més de produir embotits i elaborats carnis tradicionals de l’Alt Pirineu. Tota l’activitat de
MAFRISEU, S.A. es realitza respectant l’entorn.
L’Alt Urgell és una comarca situada al nord-oest de Catalunya. La seva situació i les seves característiques geogràfiques marquen el seu caràcter pirinenc. Boscos i prats naturals de dall són la base per a la producció ramadera que MAFRISEU, S.A. utilitza com a matèria primera.
El clima de muntanya afavoreix l’alta qualitat dels elaborats produïts a la nostra indústria.

MAFRISEU, S.A. integra un col·lectiu ramader, des d’on s’impulsa l’activitat econòmica de la zona; coordina el procés productiu, concentra el sacrifici dels animals, desenvolupa empresarialment la producció i finalment en comercialitza la carn.
L’activitat de MAFRISEU, S.A. es desenvolupa en tres àmbits diferents però complementaris que són l’escorxador, la sala d’especejament i la fàbrica de productes elaborats. Tots tres s’ubiquen en instal·lacions equipades i condicionades per tal de complir amb totes les normes
del Mercat Comú, motiu pel qual està homologat per la CEE des de l’any 1986 amb el número ESP 1004129/L.
Per harmonitzar l’equilibri natural, la protecció de l’entorn i per un desenvolupament el més racional possible, MAFRISEU, S.A. també està autoritzat per a la producció ecològica amb el número CT001059EC.

MAFRISEU, S.A.  també comercialitza safates de carn de porc, xai i elaborats,
amb la marca Mafriseu i Solineu:
  • Porc: Llom, Llonsat, Cap llom, Costella, Cansalada viada, Carn picada
  • Xai: Tallat sense torna, Costelles, Mitjanes, Cuixa
  • Elaborats frescos: Botifarra i salsitxa fresca amb pebre i sense, Xoris fresc, Xistorra, Pinxos
  • Elaborats cuits i curats: Botifarra blanca, negra, Bulls de carn de llengua, donja i paté de campanya, Secallona, Llangonissa curada, Baiona, Panceta
  • Productes halal: Hamburgueses, Xurrasco, Xurrasco adobat, Salsitxa, Mérguez