IGP: indicación geográfica protegida ccpae
   
Bruneta

Una Identificació IGP és una figura de protecció atorgada per la UE com a distintiu de productes que destaquen per la seva qualitat i pel seu control estricte.

  Enllaços

Què és la IGP VdPC? Producció Bruneta Punts de venda i ramaders Notícies Enllaços Contacte
Barcelona Degusta
http://www.barcelonadegusta.com
Bruneta
http://www.bruneta.cat
CCPAE
http://www.ccpae.org
Consumer (Eroski)
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/2004/06/18/104447.php
Cuines de TV3
http://www.tvcatalunya.com/cuines
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
http://www.gencat.net/darp/c/agroalim/igp/cigp06.htm
Eurocarne
http://www.eurocarne.com
Fundació Alicia
http://www.alimentacioiciencia.org
Mafriseu
http://www.mafriseu.com
Plats a la carta (GenCat)
http://www10.gencat.net/pres_plats/AppJava/index.jsp