IGP: indicación geográfica protegida ccpae
   
Bruneta

Una Identificació IGP és una figura de protecció atorgada per la UE com a distintiu de productes que destaquen per la seva qualitat i pel seu control estricte.

  Què és la IGP VdPC?

Què és la IGP VdPC? Producció Bruneta Punts de venda i ramaders Notícies Enllaços Contacte
Filosofia Objectius Organigrama El Consell Regulador

  • Posar a disposició del consumidor una carn saludable, de qualitat superior, controlada, garantida, identificada i amb origen català.
  • Implantar un mecanisme de control i certificació de la qualitat del producte des de l’origen fins a la seva exposició i venda.
  • Promocionar el producte emparat, donar a conèixer les seves característiques i la seva qualitat als consumidors.