IGP: indicación geográfica protegida ccpae
   
Bruneta

Una Identificació IGP és una figura de protecció atorgada per la UE com a distintiu de productes que destaquen per la seva qualitat i pel seu control estricte.

  Què és la IGP VdPC?

Què és la IGP VdPC? Producció Bruneta Punts de venda i ramaders Notícies Enllaços Contacte
Filosofia Objectius Organigrama El Consell Regulador
El Consell Regulador és l’òrgan de Govern de la IGP que controla el funcionament de tota l’estructura. Està format per productors, elaboradors, comercialitzadors i tècnics de l'admininstració.

El Consell Regulador de la IGP Vedella dels Pirineus Catalans té la finalitat de
vetllar pel compliment d’un reglament de producció i elaboració, i tanmateix
treballa per la promoció d’un producte diferenciat per la seva elevada qualitat.