IGP: indicación geográfica protegida ccpae
   
Bruneta

Una Identificació IGP és una figura de protecció atorgada per la UE com a distintiu de productes que destaquen per la seva qualitat i pel seu control estricte.

  Producció

Què és la IGP VdPC? Producció Bruneta Punts de venda i ramaders Notícies Enllaços Contacte
Sistema productiu Etiquetatge Qualitat Producció Ecològica
Un sistema lligat al territori.
Les vaques pasturen durant tot l’any seguint el sistema tradicional extensiu i aprofitant unes pastures i uns recursos naturals que d’altra manera es perdrien.
Cada ramader engreixa els vedells que produeix.
En la fase de creixement i engreix els animals s’alimenten amb farratges dessecats. Queda prohibida la inclusió en l’alimentació de medicaments, subproductes d’origen animal o qualsevol producte que pugui interferir en el normal ritme de creixement dels animals. Qualsevol intervenció terapèutica es realitza sota prescripció veterinària.
Durant l’engreix es té molt en compte l’amplitud dels locals i  les zones a l’aire lliure, així com la neteja, higiene, il·luminació i ventilació.

Dins del marc del reglament la  producció es fonamenta en tres aspectes bàsics:
  • L’origen: Els animals emparats han de ser nascuts al Pirineu Català.
  • La raça: Han de ser animals de la raça Bruna dels Pirineus, és la raça autòctona de Catalunya. Són animals d'aptitud càrnia, amb gran vocació maternal i totalment adaptats al territori. També s’admeten els creuaments amb pares de les races xarolesa i llemosina.
  • L’alimentació:
    • Lactació: durant els primers 6 mesos de vida els vedells s’alimenten únicament de la llet de les seves mares i de l’herba fresca de les pastures.
    • Engreix: a partir dels 6 mesos d’edat se segueix el sistema d’engreix tradicional de les comarques del Pirineu, i s’alimenten amb una barreja de cereals i lleguminoses i sempre en espais oberts.

El sacrifici i especejament realizats de forma artesanal, permeten peces més similars a les dels carnissers tradicionals (millorades amb l’experiència dels professionals) que a les del procediment industrial d’avui.
Així doncs, oferim una àmplia gamma de peces que amb altres sistemes de treball no podrien ser aprofitades i que comercialitzem sota la marca BRUNETA, avalada per la IGP VPC.