IGP: indicación geográfica protegida ccpae
   
Bruneta

Una Identificació IGP és una figura de protecció atorgada per la UE com a distintiu de productes que destaquen per la seva qualitat i pel seu control estricte.

  Producció

Què és la IGP VdPC? Producció Bruneta Punts de venda i ramaders Notícies Enllaços Contacte
Sistema productiu Etiquetatge Qualitat Producció Ecològica
La seguretat de comprar Vedella dels Pirineus Catalans comença en el fet que els punts de venda han de ser autoritzats pel Consell Regulador; podeu distingir-los pels cartells identificatius amb el logotip de la IGP.

Totes les peces comercials s’expedeixen etiquetades, identificades amb un precinte numerat i amb el logotip de la IGP, i acompanyades d’un certificat emès pel Consell Regulador.
Per als casos en què el producte surt filetejat i envasat, a més a més de l’etiqueta amb totes les dades de la peça, el Consell Regulador afegeix una contraetiqueta que suposa el certificat de garantia que el contingut compleix les directrius del reglament de la IGP.